top of page

Sommer  på
Elgsletta // VAterland

Hva skjer i sommer?

Sommer på Elgsletta

I juli kjører vi Sommer på Elgsletta, akkurat som i fjor. Vi tilbyr is, kaffe og vann + gratis utlån av stoler, spill og volleyball. Håper vi sees på Elgsletta i somer!

Volleyballpå Elgsletta

Lørdag 13. juli kl.13-15 blir det Volleyballturnering på Elgsletta! Kanskje du har lyst til å arrangere en til i sommer? Husk: Vi låner ut gratis Volleyball hele sommeren.

Lunsjparken på Vaterland

I August tester vi et nytt konsept, Lunsjparken! Vi setter ut lunsjbord onsdag-fredag i lunsjtider, pluss deler ut gode lunsjtilbud i området. Les mer her.

Lunsjkartet

I samarbeid med lokale resturanter rundt Vaterland har vi laget et lunsjkart! Her finner du gode steder å kjøpe lunsj som du kan nyte i Vaterlandsparken, les mer her. 

Historien bak

Sommer på Elgsletta & Vaterland begynte som et tiltak på Elgsletta ved å bygge paviljongen.

Den fargerike paviljongen ble bygget på en sommerdugnad i 2021. Dugnaden var en del av
en rekke tiltak som ble gjort den sommeren og var et samarbeid mellom Grønland- Vaterlandsamarbeidet, Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten. På dugnaden deltok naboer, barn, voksne, eldre, folk som arbeider i området og besøkende som oppholder seg i parken. Målet var å gjøre tiltak som skulle bidra til at området ble tryggere og mer attraktivt for alle i nærmiljøet.

Pavlijongen er et av flere tiltak som gjennomføres i regi av Grønland- Vaterlandsamarbeidet. Samarbeidet er etablert som et utspring fra Nedre Akerselva Grunneierforum og er per dags dato et samarbeid mellom Entra, Eiendomsspar, og DNB Næringseiendom.

De to siste årene har vi også jobbet i Vaterlandsparken om sommeren, og navnet ble utvidet til Sommer på Elgsletta & Vaterland. I år skal et nytt konsept testes i Vaterlandsparken:  Lunsjparken! 

Kontakt oss! 

bottom of page